Το παιδί διδάσκει το Ρομπότ «Σκύλο Σπίθα»

Ηλικία : 4 < απεριόριστα –  Παίχτες : 2< απεριόριστα

Σκοπός:  Καλλιεργείται η   κριτική σκέψη   Υλικά : Σπιθας Σκυλάκι Ρομποτ  από την ελληνική εταιρία ΙΔΕΑ Hellenic Design AE  http://idea-hellas.gr/14453-2/

cea3cf80ceb9ceb8ceb1cf82cea3cebacf85cebbceb1cebaceb9cea1cebfcebccf80cebfcf84Πως παίζεται : Οι παίχτες ακολουθούν τα παρακάτω βήματα:

  1. Οι παίχτες αποφασίζουν μια απόσταση- χωρίς εμπόδια- που θα ήθελαν να διασχίσει ο Σπίθας. Για παράδειγμα από τον καναπέ μέχρι το τραπέζι.
  2. Πατούν το κουμπί από το ασύρματο τηλεχειριστήριο « κίνηση μπροστά» και παρατηρούν , μετρούν τα βήματά του Σπίθα.
  3. Κάθε παιδί υπολογίζει πόσες φορές θα πρέπει να πατήσει το κουμπί « Κίνηση μπροστά» για να φτάσει στο τραπέζι.
  4. Προγραμματίζει το Σπίθα πατώντας τα κουμπία : « Πρόγραμμα» , 4 φορές το κουμπί ή όσες νομίζει « Κίνηση μπροστά» , « Πρόγραμμα».  

Κερδίζει ο παίχτης που θα καταφέρει να προγραμματίσει το Σπίθα  να φτάσει στο  σημείο που έχουν αποφασίσει. Το παιχνίδι σταματά όταν κάποιος το καταφέρει.

Καλό Παιχνίδι