Η σιωπή μας θα γίνει ζωγραφιά….

Ηλικία : 5 < απεριόριστα –  Παίχτες : 2< απεριόριστα – Υλικά: ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί , ξυλομπογιές ή χρωματιστοί μαρκαδόροι

Σκοπός: Να ολοκληρωθεί μια εικόνα από τους συμμετέχοντες.
Πως παίζεται : Ένας παίχτης ξεκινάει ζωγραφίζοντας κάτι ( ένα δέντρο , έναν άνθρωπο) και  πριν τελειώσει τη ζωγραφιά του τη δίνει στον επόμενο. Μετά ο  επόμενος συνεχίζει την εικόνα και τη δίνει στο διπλανό του μέχρι να ζωγραφίσουν όλοι οι παίχτες. Όταν κάποιος ζωγραφίζει προσπαθούν οι παίχτες να μην υπάρχει λεκτική επικοινωνία . Στο τέλος όλοι παρατηρούν τη ζωγραφιά που δημιουργήθηκε στη σιωπή!

Καλό παιχνίδι

Advertisements