Φανταστικά αντικείμενα

Ηλικία : 3- απεριόριστα . Παίχτες : 2- απεριόριστα

Σκοπός: Εξάσκηση της φαντασίας ( να σκεφτούν τα παιδιά,  όσες περισσότερες ‘φανταστικές» χρήσεις μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο αντικείμενό και μετά με μίμηση να δείξουν στους υπόλοιπους τί σκέφτηκαν )

Πτο χαλίως παίζεται : Οι παίχτες  διαλέγουν ένα αντικείμενο για παράδειγμα ένα χαλί . Ο κάθε παίχτης θα πρέπει μέσα σε 2 λεπτά να παρουσιάσει στους άλλους διάφορες «φανταστικές» χρήσεις του αντικειμένου . Για παράδειγμα : ένα χαλί μπορεί να γίνει ένα παγκάκι, ένας βράχος, ένα καράβι , ένα άλογο κ.τ.λ.

Κερδίζει ο παίχτης που θα παρουσιάσει τις περισσότερες «φανταστικές΄’ χρήσεις.

καλό παιχνίδι ! 

Advertisements