Πάμε ένα περίπατο;

Ηλικία : 3- απεριόριστα Παίχτες :2 – απεριόριστα  

Σκοπός: Εξάσκηση κριτικής σκέψης  (να  επισημαίνουν απλές σχέσεις στο χώρο και να τις περιγράφουν)

 Πάμε ενα περίπατο Πως παίζεται : Οι παίχτες κάθονται σε ένα μέρος και βλέπουν μια θέα .  Ο ένας παίχτης ή ομάδα ζητά από τους άλλους να βρουν ένα κτίριο ή αντικείμενο  και να περιγράψουν  τη θέση  και την κατεύθυνση του αντικειμένου. Όπως , « η εκκλησία είναι πίσω από το μεγάλο δέντρο»

Λέξεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν :Πίσω από, μέσα, πάνω , στην κορυφή/ μέσα , δίπλα στο, κοντά , έξω , κάτω από κ.τ.λ.Κερδίζει ο παίχτης ή η ομάδα που θα απαντήσουν γρήγορα στην ερώτηση.  

Καλούς περιπάτους

Advertisements