Φτερά- Τρίχωμα- Λέπια

Ηλικία : 6- απεριόριστα Παίχτες :5 – απεριόριστα  Υλικά : Μια μικρή μπάλα        Σκοπός: Εξάσκηση κριτικής σκέψης  (να λαμβάνει, να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει πληροφορίες)

Πως παίζεται : Οι παίχτες κάθονται σε κύκλο. Ένας από τους παίχτες πετάει το μπαλάκι σε έναν άλλο φωνάζοντας, – Φτερά!

Εκείνος, που θα το πιάσει , πρέπει να αναφέρει δυο ονόματα πουλιών. Έπειτα πετάει το μπαλάκι σε ένα τρίτο παιδί , φωνάζοντας , – Τρίχωμα! 

Ο τρίτος παίχτης αναφέρει δυο ζώα με τρίχωμα και ρίχνει το μπαλάκι σε ένα τέταρτο , φωνάζοντας, – Λέπια!        

 Ο τέταρτος παίχτης λέει δυο ονόματα ψαριών και ρίχνει το μπαλάκι σε άλλο παίχτη, φωνάζοντας μια από τις λέξεις ( Φτερά, Τρίχωμά, Λέπια). Κερδίζουν οι παίχτες  που αναφέρουν γρηγορά τα δυο ονόματα των ζώων.

                                                                                  Καλό παιχνίδι

Advertisements