Όλα τα σήματα λένε κάτι

Ηλικία : 5 απεριόριστα – Παίχτες :2- απεριόριστα
Σκοπός: Να εξασκηθεί η γλώσσα ως εργαλείο σκέψης
σήματα Πως παίζεται : Οι παίχτες βρίσκονται σε ένα αυτοκίνητο που μετακινείτε. Κάθε φορά που βλέπουν μια πινακίδα θα πρέπει να την εξηγούν και να συμφωνούν όλοι οι παίχτες με την εξήγηση . Κερδίζει ο παίχτης που θα εξηγήσει μια πινακίδα ενώ οι άλλοι δεν την γνωρίζουν.

Καλό ταξίδι !

Σημείωση : Απαγορεύεται η είσοδος σε ζωήλατα οχήματα

Advertisements