Μια βόλτα με τα πόδια

Ηλικία : 5- απεριόριστα – Παίχτες :2- απεριόριστα
Σκοπός: Ο παίχτης πρέπει να αντιλαµβάνεται και να συγκεντρώνει την προσοχή του σε αυτό που βλέπει.
Προσέχω και καταλαβαίνω.Πως παίζεται :Σε μια βόλτα με τα πόδια που μπορεί να κάνουν οι παίχτες θα πρέπει να διαλέξουν δυο εικόνες του περιπάτου που τους αρέσουν . Μπορούν να κάτσουν και να παρατηρήσουν την εικόνα για ένα λεπτό. Μετά θα πρέπει να σκεφτούν ο καθένας μόνος του τις διαφορές ή τις οµοιότητες των δυο εικόνων. Κερδίζει ο παίχτης που θα βρει τις περισσότερες διαφορές ή ομοιότητες.

Καλή παρατήρηση

Advertisements