Το αντικείμενο

Ηλικία : 4< απεριόριστα – Παίχτες : 2< απεριόριστα Υλικό: ένα αντικείμενο καθημερινής χρήσης. Σκοπός :Να αναπτυχτεί η φαντασία βλέποντας ένα αντικείμενο καθημερινής χρήσης
σκουπαΠως παίζεται : Ένας παίχτης τοποθετεί ένα αντικείμενο μπροστά στους υπόλοιπους παίχτες. Όποιος παίχτης επιθυμεί , παίζει με το αντικείμενο, δείχνοντας διαφορετικούς τρόπους χρήσης του ανάλογα με το σχήμα , το χρώμα , το μέγεθος κ.τ.λ.
Για παραδείγματα μια σκούπα μπορεί να μεταμορφωθεί σε : δόρυ, μολύβι, άλογο κ.τ.λ.
Κερδίζει ο παίχτης που μετατρέπει συνέχεια το αντικείμενο!

Καλό παιχνίδι

 

Advertisements