Οι παρασκευές θέλουν τις μπογιές τους και το καναπέ του σπιτιού!

Ηλικία : 5< απεριόριστα –  Παίχτες : 2 <15  Υλικά: ξυλομπογιές, χαρτί

Σκοπός: Να ζωγραφιστεί μια ιστορία από όλους του παίχτες.

2Πως παίζεται :Αυτός που παίζει πρώτος ξεκινά να ζωγραφίσει μια οποιανδήποτε εικόνα στο χαρτί. Αφού ζωγραφίσει 2 εικόνες , σταματά και διπλώνει το χαρτί έτσι ώστε να φαίνεται μόνο η τελευταία εικόνα. Ο επόμενος παίχτης βλέπει την τελευταία εικόνα και συνεχίζει την ιστορία όπως νομίζει, πάλι με 2 εικόνες. Μετά διπλώνει πάλι το χαρτί αφήνοντας μόνο την τελευταία εικόνα να φαίνεται , και το δίνει στον επόμενο. Όταν όλοι τελειώσουν , κάποιος από την ομάδα ανοίγει το χαρτί και προσπαθεί να πει μια ιστορία βλέποντας τις εικόνες που έχουν δημιουργηθεί. 

Advertisements