Βλέπω κάτι….

 Ηλικία: 4< απεριόριστα –  παίχτες : 2 < απεριόριστα

Σκοπός: οι παίχτες προσπαθούν να μαντέψουν τι βλέπει κάποιος.

  Πως παίζεται: ένας παίχτης διαλέγει ένα αντικείμενο που είναι στο οπτικό      πεδίο όλων των παιχτών και λέει: Βλέπω κάτι που αρχίζει από …..» λέγοντας το πρώτο γράμμα του πράγματος που βάζει στο μυαλό του. Οι άλλοι παίχτες προσπαθούν να μαντέψουν ποιο είναι αυτό το αντικείμενο. Αυτός που το βρίσκει κερδίζει και είναι ο επόμενος που διαλέγει ένα αντικείμενο.

                                                          Καλό παιχνίδι !

Advertisements